Bắt đầu một topic mới

Khách hàng mất thông báo đơn hàng gửi ra từ Harasocial

Khi khách nói mất thông báo đơn hàng, thì sẽ có các trường hợp mình không hiện thông báo:


- Đơn hàng tạo trước khi khách bật cấu hình gửi thông báo đơn hàng

- Đơn hàng tạo trên harapage cũ của mình trước đây (nếu là khách hàng lâu năm chuyển từ harapage qua)

- Đơn hàng tạo từ kênh bán hàng khác (shopee, draft, web,...) ngoài harasocialđăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google