Bắt đầu một topic mới

Hình ảnh ở mô tả sản phẩm bị lỗi định dạng sau 1 thời gian

Báo lỗi: Hình ảnh trong mô tả SP sau 1 thời gian thì bị báo thế này:


- Lý do: 


- Khi chèn hình ảnh trong mô tả SP, KH có thể thao tác theo 2 cách:

+ Cách 1: Thêm link ảnh đã tải lên Cấu hình file, link sẽ có dạng:file.hstatic.net
+ Cách 2: chọn hình ảnh của SP X để chèn vào mô tả của SP Y, khi đó link hình sẽ có dạng: https://product.hstatic.net

Khi KH sử dụng cách 2, thì KH xóa SP X thì hình ảnh ở mô tả SP Y cũng sẽ mất sau 1 tháng (do còn lưu cache trình duyệt) nên dẫn đến việc hình ảnh ở mô tả SP bị định dạng như sau:

Em tái hiện lại cho dễ hiểu hơn nhé:

- Đầu tiên, em tải hình ảnh từ máy lên để làm hình ảnh cho SP X:


- Tiếp đó trong mô tả của SP Y, em chọn cách chèn hình ảnh SP X đã tải trước đó lên:


- Rồi khi em xóa SP X đi thì hình ảnh trong mô tả SP Y sẽ bị lỗi định dạng. Tuy nhiên thì trường hợp này không xảy ra ngay mà còn lưu cache nên khoảng 1 tháng sau thì mới bị lỗi.

- Cách khắc phục: Chỉ nên dùng hình ảnh đã tải lên cấu hình file, dùng chức năng view source SP đó ra để check có đúng là đã tải hình ảnh của SP để làm mô tả hay không.

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google