Bắt đầu một topic mới

Hướng dẫn Report website bị mã độc

Bước 1: Truy cập vào địa chỉ https://www.google.com/webmasters/à Dùng TK gmail SIGN IN

Bước 2: Nhập link Website cần Report ví dụ:http://www.ipc-vietnam.com.vn >>ADD A PROPERTY

Bước 3: Chon tab Altemate methods -> Domain name provider ->copy đoạn : google-site-verification=hDBCpwIsIgdIyUFeiATDpKvln95OXeqs2w3Yud-uoPo à VERIFY

Bước 4: Đăng nhập quản lí tên miền Trỏ thêm Record TXT như hìnhà Lưu cấu hình

Bước 5: Tick chọn I have fixed these issuses à Chờ Email phản hồi

Kết quả : Email thông báo thành côngđăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google