Bắt đầu một topic mới

Đơn hàng ở HRV có nhưng ở Tiki không có

Vấn đề: Ở HRV xuất hiện đơn hàng có chứa source từ Tiki nhưng trên seller của Tiki không có đơn hàng tương ứng.


Nguyên nhân:  Đơn hàng này thuộc vào loại chưa dc Tiki tiếp nhận. Nó dc tạo ra rồi khách hàng thanh toán k thành công online nên bị hủy, dẫn đến Tiki không cho hiển thị trên seller của Tiki, tuy nhiên thì vẫn được sync về HRV từ thao tác tạo thành công.

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google