Bắt đầu một topic mới

Fanpage đang kết nối với harasocial nhưng lại bị ngắt kết nối.

Problem: Fanpage đang kết nối với harasocial nhưng lại bị ngắt kết nối. 

Reason: 1 fanpage chỉ kết nối được với 1 shop haravan. Nếu nếu fanpage này đã kết nối với shop A ở haravan rồi thì khi kết nối fanpage đó kết nối với shop B ở Haravan thì hệ thống sẽ ngắt kết nối với shop A. 

Cách nhận biết danh sách page có cái dòng chữ "page đã được kết nối với shop khác"

Trường hợp này confirm với KH về việc 1 fanpage chỉ kết nối với 1 admin haravan thôi và hỗ trợ kết nối đúng 
đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google