Bắt đầu một topic mới

Harafunnel gửi tin nhắn hàng loạt nhưng user không nhận được

Ở phần cấu hình -> chọn Logs -> search tên Fb khách hàng xem có thấy hệ thống báo lỗi #2022 từ facebook chặn tính năng gửi tin nhắn không?


Nếu có báo lỗi 2022 thì dùng tài khoản quản trị viên fanpage đang kết nối với funnel để kiểm tra xem page có nhận được thông báo của facebook không? 
Link kiểm tra fanpage có đang bị Facebook cảnh báo không vào link này https://www.facebook.com/[IDPage]/settings/?tab=support_dashboard => trong đó ID Page là ID fanpage đang kết nối với Harafunnel 


Nếu nhận được thông báo như này là facebook đag hạn chế tính năng nên khuyến cáo KH tạm thời đừng gửi tin nhắn broadcast nữa và kháng cáo fanpage vớ facebook 

Link messages tag:  https://developers.facebook.com/docs/messenger-platform/send-messages/message-tags/  


đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google