Bắt đầu một topic mới

Hướng Dẫn Tạo Giao Diện App Mobile từ LadiPage

Vào trang adminv2 => menu Dashboard => chọn Website => chọn Trang nội dung

Chọn LadiPage muốn khởi tạo cho app mobile – COPY để ghi nhớ id của LadiPage đó

Menu Dashboard => chọn Website => chọn Giao diện

Dựa vào id của Ladipage đã copy trước đó, paste và tìm Ladipage tương ứng với id, copy nội dung bên trong

Menu Dashboard => chọn Website => chọn Giao diện => chọn theme Không xoá (App verion1)

Chọn Thêm mới một giao diện => Mục “Tạo một template mới từ” chọn Page => Đặt tên là .ladipage+(-id đã copy trước đó) => Sau khi khởi tạo copy nội dung đã copy trước đó và paste vàođăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận