Bắt đầu một topic mới

Một số lỗi phát sinh khi sử dụng Harafunel

Khi vào website và nhấp vào biểu tượng chat thì hệ thống hiển thị thông báo "Tính năng nhập bị vô hiệu hóa"

=> Cách khắc phục:  

Vào Trợ lý chat -> Chọn Cấu hình chung (trong Cài đặt Mess) -> Bật tính năng Nhập bằng bàn phím 


đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận