Bắt đầu một topic mới

Phương thức thanh toán từ Hararetail

  1. Thêm Phương thức thanh toán/Ví điện tử ZaloPay, Momo, Moca, VNpay bằng cách sử dụng tính năng QR code Tĩnh 


  • QR code Tĩnh là gì? Buyer sử dụng điện thoại để quét mã QR code của ví điện tử được đặt tại cửa hàng. Sau khi quét và nhập số tiền cần thanh toán, nhân viên thu ngân nhận được thông tin chuyển tiền qua ví điện tử tương ứng. Nhân viên thu ngân có thể nhập mã chuẩn chi và xác nhận đơn hàng trên giao diện Retail.


  • Workflow:

  1. Cấu hình PTTT: mặc định On tất cả Ví điện tử (để user biết có tính năng mới)

  2. Chọn Ví điện tử khi Bán hàng

  3. Ghi nhận Ví điện tử trong Ca bán hàng


  4. Ghi nhận Ví điện tử trong Báo cáo


  5. Lưu ý:  để dữ liệu Báo cáo được chính xác, vui lòng cấu hình Ví điện tử trên hệ thống Haravan trước khi sử dụng Ví điện tử trên Retail

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận