Bắt đầu một topic mới

Các lưu ý và lỗi thường gặp khi nhập file

I. Nhập file sản phẩm


1. Lưu ý khi nhập file sản phẩm:

- Các cột bắt buộc nhập: Url, Tên, Thuộc tính 1, Giá trị thuộc tính 1

- Nếu bạn chưa có url thì bạn cứ copy tên sản phẩm sang cột url, hệ thống sẽ tự chỉnh về dạng url. 

Ví dụ Đầm hoa phối màu hệ thống sẽ tự chỉnh là dam-hoa-phoi-mau

Lưu ý: nếu url của nhiều dòng trong file giống nhau hệ thống sẽ hiểu các dòng đó chỉnh là 1 sản phẩm và có nhiều phiên bản

- Nếu sản phẩm chỉ có 1 phiên bản nhưng khi xuất ra có 10 dòng thì nguyên nhân là bạn có 10 hình ảnh sản phẩm, dòng chứa phiên bản sản phẩm là dòng có thông tin tại cột  Thuộc tính 1và Giá trị thuộc tính 1, 9 dòng còn lại chỉ dòng để chứa hình.

- Các cột Hiển thị kênh bán hàng Lazada, Hiển thị kênh bán hàng Zalo, Hiển thị kênh bán hàng Zalora, Hiển thị kênh bán hàng Sendo, Hiển thị kênh bán hàng Adayroi, Hiển thị kênh bán hàng FacebookShop, Hiển thị kênh bán hàng Tiki, Hiển thị kênh bán hàng Google, Hiển thị kênh bán hàng Shopee, Không áp dụng khuyến mãi: hệ thống chỉ xuất thông tin ra để nhà bán hàng quản lý, KHÔNG nhận thông tin từ các cột này khi nhà bán hàng chỉnh sửa và nhập lại vào hệ thống.

- Chức năng đưa sản phẩm vào nhóm bằng file sản phẩm chỉ áp dụng khi sản phẩm tạo mới (sản phẩm chưa có trên website) - (xem chi tiết TẠI ĐÂY)

- Nếu nhà bán hàng đang dùng tồn kho nâng cao thì trong file sản phẩm không thể chỉnh Thuộc tính, Giá trị thuộc tính (nhà bán hàng phải chỉnh thủ công tại trong quản trị) và Tồn kho (nhà bán hàng phải Tạo các Phiếu điều chỉnh, điều chuyển, mua hàng để chỉnh tồn kho)

- Mỗi file sản phẩm giới hạn 2000 dòng


2. Các lỗi thường gặp khi nhập file sản phẩm:

- Tag trùng: ví dụ ở cột Tag bạn nhập cho 1 sản phẩm là "Sản phẩm, san pham" thì hệ thống sẽ không chấp nhận vì hệ thống xem Sản phẩm và san pham giống nhau.

- File có chức công thức excel

- Một sản phẩm có 2 hoặc nhiều phiên bản giống nhau

- cột tên và url có khoảng trắng cuối 


II. Nhập file điều chỉnh, điều chuyển, mua hàng


1. Lưu ý khi nhập file điều chỉnh, điều chuyển, mua hàng

- Mỗi file giới hạn 200 dòng

- Phải tạo sản phẩm trước trong mục sản phẩm sau đó mới dùng file điều chỉnh, điều chuyển, mua hàng để chỉnh tồn kho.

- Nếu 2 hoặc nhiều sản phẩm/ phiên bản sản phẩm có cùng 1 SKU thì khi nhập file điều chỉnh, điều chuyển, mua hàng thì hệ thống sẽ lấy tất cả các sản phẩm/ phiên bản sản phẩm vào Phiếu điều chỉnh, điều chuyển, mua hàng.


2. Các lỗi thường gặp khi nhập file:

- Sản phẩm chưa được tạo trong mục sản phẩm

- Số lượng trong file điều chỉnh (chỉ riêng với chức năng Nhập file dữ liệu), điều chuyển, mua hàng là 0.


III. Nhập file khách hàng


Lưu ý khi nhập file khách hàng

- Hệ thống sẽ không nhận thông tin trong cột Tổng chi tiêu và Tổng đơn hàng vì 2 cột này chỉ có thông tin lấy từ đơn hàng phát sinh tại hệ thống Haravan.

- Để hệ thống nhận thông tin

Phường/ Xã, Quận / Huyện, Tỉnh / Thành Phố, Quốc gia thì nhà bán hàng cần nhập thông tin Mã Ward Code, District Code, Province Code, Mã quốc gia tương ứng (xem chi tiết TẠI ĐÂY)


đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận