Bắt đầu một topic mới

Về kho căn cứ website

Khi KH cần hỗ trợ về chọn kho căn cứ thì team lấy yêu cầu rõ cho KH nha: 

- Trường hợp chỉ chọn 1 kho để trừ tồn website -> gửi anh Nghi

- Trường hợp >1 kho nhưng không phải tất cả các kho thì trước HTML có hỗ trợ nhưng hiện tại thì Team HTML confirm là không hỗ trợ nên nhận yêu cầu 2 team reject nha

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận