Bắt đầu một topic mới

Tin nhắn tự động gửi đến khách hàng khi họ inbox trên harasocial

Problem: Khi khách hàng inbox trên Harasocial thì hệ thống tự động phản hồi lại, dẫn đến trường hợp tin nhắn từ khách này bị list vào danh sách đã đọc, làm shop bị miss 

  • Nguyên nhân: do trong một tin nhắn từ chatbot (trên Menu) khách hàng set dạng tin nhắn user input  có loại trả lời là dạng số điện thoại, nhưng khách hàng trả lời không đúng dạng số điện thoại, dẫn đến luồng tin nhắn user input hiện ra sau mỗi lần khách tương tác vì chưa nhận được câu trả lời hợp lệ
  • Cách khắc phục: khách hàng chat vào một nội dung là số điện thoại thì sẽ kết thúc luồng user input này. Hoặc có thể đổi kiểu input là "Text" thay vì phải nhập số điện thoại như hiện tại. 

Link issue: https://gitlab.haravan.com/qc/haravan_problem/-/issues/4462

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận