Bắt đầu một topic mới

Báo cáo trên App Haravan mobile

Khi xem trên mobile. Phần báo cáo theo tuần đang lấy từ chủ nhật tuần trước đến bảy tuần này.

Tham khảo thêm tại link: https://gitlab.haravan.com/qc/haravan_problem/-/issues/3837 

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận