Bắt đầu một topic mới

Kết nối VN Post Full tỉnh/ thành tại Việt Nam

Hiện Haravan đã kết nối với VN Post Full tỉnh/ thành tại Việt Nam

Vào trang quản trị> Vận chuyển> Thêm nhà vận chuyển> VN Post và nhập mã khách hàng để kết nối
1: Đầu tiên là cần kiểm tra KH đó đã có tài khoản donhang.vnpost.vn (nếu đã có ID khách hàng mà chưa có tài khoản thì liên hệ VNPost)

2: Đăng nhập nhập web donhang.vnpost.vn

3: Tab tài khoản  chọn "Cấu hình người dùng"  -> "Cấu hình đối tác"   check chọn HARAVAN


4: Vào Thông tin tài khoản - > kiểm tra mã CRM xem khớp với mã CRM (Mã ID khách hàng) được cấp không


Nếu không khớp liên hệ lại cho bưu cục hoặc chăm sóc KH,  Mã CRM này không thuộc của HCM nếu như khách chưa có tài khoản donhang.vnpost.vn thì liên hệ lại bưu cục đã ký họp đồng để được cấp.

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận