Bắt đầu một topic mới

Tính năng bổ trợ trong Cuộc hội thoại

Xem thêm

Tính năng Xem thêm chỉ khả dụng khi nội dung cuộc hội thoại vượt quá 50 dòng tin nhắn.

Khi đó, Nhà bán hàng nhấn chọn Xem thêm để xem nội dung trước đó.

Xem tất cả hội thoại

Xem tất cả hội thoại tương tác giúp Nhà bán hàng lọc và xem lại lịch sử các cuộc hội thoại với một khách hàng.

Bằng cách nhấn vào nút Xem lịch sử tương tác.

Các cuộc hội thoại thuộc khách hàng đó được lọc và thể hiện.

Xem trên Facebook 

Tính năng Xem trên Facebook giúp Nhà bán hàng xem nhanh cuộc hội thoại đó trên Facebook.

  • Nếu đó là luồng comment, hệ thống điều hướng về url đăng bài post chứa comment đó.

  • Nếu đó là luồng inbox, hệ thống dẫn về trang hộp thư chứa inbox của khách hàng đó.

Xem comment trên Harasocial

Trên Harasocial, Nhà bán hàng dễ dàng xem được các comment được tải về các luồng hội thoại. Với mỗi luồng comment là là một cuộc hội thoại, bất kể là có từ cùng một khách hàng hay không.

Do commnet có thể phát sinh từ nhiều nguồn khác nhau, và tùy thuộc vào nguồn phát sinh mà cơ chế hoạt động và cách thức hiển thị của các comment này cũng có sự khác biệt.

Album ảnh

Album ảnh nghĩa là bài đăng tải lên nhiều ảnh, có tên album, có nội dung mô tả album, mỗi ảnh có nội dung mô tả riêng.

 

Khi đó, có hai loại comment:

Comment trên album ảnh: khi xem comment trên Harasocial, nội dung hiển thị bao gồm ảnh đầu tiên và nội dung mô tả album (nếu có).

Comment trên ảnh trong album ảnh: khi xem comment trên Harapage, nội dung hiển thị bao gồm ảnh được comment và nội dung mô tả ảnh (nếu có).

Bài đăng nhiều ảnh

Bài đăng nhiều ảnh khác với album ảnh ở chỗ là không có tên album, chỉ tương đương với một tình trạng (status) có nhiều ảnh.

Bài đăng có thể có nội dung mô tả cho toàn bài đăng và nội dung mô tả cho từng ảnh trong bài.

Khi đó, có hai loại comment:

  1. Comment trên bài đăng: khi xem comment trên Harasocial, nội dung hiển thị bao gồm ảnh đầu tiên và nội dung mô tả bài đăng (nếu có).

  2. Comment trên ảnh trong bài đăng: khi xem comment trên Harasocial, nội dung hiển thị bao gồm ảnh được comment và nội dung mô tả ảnh (nếu có).đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận