Bắt đầu một topic mới

TẠO ĐƠN HÀNG TRÊN HARASOCIAL

Tại Harasocial, Khách mua hàng không tự đặt hàng được. Do đó, đối với các đơn hàng ghi nhận được từ các cuộc hội thoại, Nhà bán hàng chính là người thao tác tạo đơn hàng.

Mục đích: chủ động chốt đơn và hiệu suất của nhân viên khi bán hàng trên Facebook

 

Các bước tạo đơn hàng:

Nhà bán hàng nhấp vào nút Tạo đơn hàng ở góc phải màn hình

Sau khi bấm tạo đơn hàng, bổ sung thông tin của Khách hàng. Sau đó bấm “Lưu và Tạo đơn” ⇒ chọn tiếp “Thêm sản phẩm”

Chọn sản phẩm có sẵn: chọn sản phẩm có sẵn trong Trang quản trị dựa trên thuộc tính, giá tiền, hình ảnh.

Tạo sản phẩm mới: tạo nhanh một sản phẩm để bán cho đơn hàng.

  1. Sản phẩm này chỉ hiển hiện cho đơn hàng, không được ghi nhận và lưu trong danh sách sản phẩm trong Trang quản trị của Nhà bán hàng.

  2. Có thể sử dụng hình ảnh trong nội dung mô tả sản phẩm, trong bài viết để làm hình ảnh cho sản phẩm tạo mới.


Thêm ghi chú cho đơn hàng. Ghi chú này được ghi nhận là ghi chú đơn hàng trong chi tiết đơn hàng.

Thêm thông tin khuyến mãi, vận chuyển.

Sau khi hoàn tất thông tin, Nhà bán hàng nhấn chọn Tạo đơn hàng 


  • Chọn Phương thức thanh toán:  có 2 hình thức

  • Thanh toán khi giao hàng (COD)

  • Chuyển khoản qua ngân hàng

⇒ Sau đó, bấm Tạo đơn hàng

Sau khi đơn hàng được ghi nhận trên Trang quản trị/ khung hội thoại, nhân viên xử lý giao hàng mới vào Omnichannel/Admin v2 xem đơn hàng và xử lý giao hàng cho đơn hàng đó.

  1. Lưu ý:

    1. Nhà bán hàng cần nhập đầy đủ thông tin, số điện thoại, địa chỉ giao hàng.

    2. Nhà bán hàng không thể tạo đơn hàng có giá trị 0đ.

Sau khi tạo xong đơn hàng, Haravan mặc định là Gửi thông tin đơn hàng đến khách hàng, và thông tin đơn hàng sẽ được gửi đến inbox của khách.

Có thể cài đặt việc gửi xác nhận đơn hơn ở mục Cài đặt như sau:

Lưu ý: mẫu thông báo đơn hàng này chỉ gửi đi trong luồng inbox, không gửi đi trong luồng commnent.

Khi nhấp chọn vào tin nhắn đơn hàng, Nhà bán hàng hay Khách mua hàng có thể xem được chi tiết đơn hàng.

Đơn hàng sau khi được tạo sẽ được ghi nhận tại trang Đơn hàng trong Trang quản trị và trong lịch sử đơn hàng của khách hàng.


đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận