Bắt đầu một topic mới

MỤC GHI CHÚ TẠI HARASOCIAL

Hiện tại ở Harasocial có 2 mục ghi chú 


1. Ghi chú của KH

2. Ghi chú tại đơn hàng


Đối với phần “Ghi chú của KH” , fanpage có thể note lại thông tin về KH này ( ví dụ :  Khó tính , dễ tình , VIP )

Đối với phần “ Ghi chú đơn hàng “ , sẽ xuất hiện khi bắt đầu tạo một đơn hàng ở bước bỏ sản phẩm vào giỏ hàng


Ghi chú này sẽ đến tay nhà vận chuyển để đơn vị vận chuyển biết được những yêu cầu khác của KH ( ví dụ giao giờ hành chính, giao buổi tối v...v ). 


Khi đơn hàng được đưa về Omnipower để xử lý , phần ghi chú này sẽ thể hiển tại đơn hàng tại mục " Ghi chú đơn hàng " 

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận