Bắt đầu một topic mới

CÁC CHỨC NĂNG FILTER TẠI HARASOCIAL

Khi đăng nhập vào giao diện Harasocial, Quý khách sẽ thấy bộ lọc này nằm bên tay trái của phần hội thoại khách hàng:


Khái niệm các filter này có chức năng gì?

Lọc theo thời gian: sẽ giúp cho quý khách lọc các cuộc hội thoại (conversation) theo khoảng thời gia mà quý khách mong muốn


Lọc theo số điện thoại: sẽ lọc những hội thoại nào của khách hàng có cung cấp thông tin sđt 

Lưu ý: không phải là phần sđt trong phần thông tin KH.


Lọc theo đơn hàng: sẽ lọc theo các cuộc hội thoại nào mà Quý khách đã tạo đơn hàng cho KH đó. Nó sẽ lấy theo thông tin của đơn hàng đã được lưu trữ ở đây:

Lọc có nhắc nhở: sẽ lọc theo những cuộc hội thoại mà quý khách đã gán phần nhắc nhở để reply KH hay nhân viên ở trước đó. Chức năng của bộ lọc này nhằm mục đích nhắc nhở quý khách tránh việc quên  reply cho KH của mình.

Trước khi lọc được phần nhắc nhở này, quý khách sẽ gán trước phần nhắc nhở cho cuộc hội thoại đó tại đây:

Lọc đang trễ: là sau khi quý khách đã gán trường nhắc nhở mà không reply cho KH thì cuộc hội thoại đó sẽ rơi vào bộ lọc này.

Lọc đến từ quảng cáo (phần này nằm trong tình trạng Beta): sẽ lọc các cuộc hội thoại nào mà KH click vào từ quảng cáo của quý khách khi chạy trên fanpage từ Facebook.

Lọc theo người chỉ định: sẽ lọc các cuộc hội thoại của KH nào mà nhân viên của fanpage được chỉ định trước đó để hỗ trợ KH đó.

Lọc bot trả lời: lọc các cuộc hội thoại có tin nhắn cuối cùng từ fanpage gửi ra đến KH mà không có nhân viên reply lại là đến từ con bot trả lời.

Lọc người dùng trả lời: lọc các cuộc hoại thoại có tin nhắn cuối từ fanpage gửi ra đến KH đến từ nhân viên (user) trả lời

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận