Bắt đầu một topic mới

Login harafunnel không được

KH  báo là Login harafunnel không được => bị trắng trang. 


Nguyên nhân : 


1. KH đang dùng extension ad-block & trình quét virus trên trình duyệt hoặc trên máy tính. 


2. Trình duyệt chính đang lưu cache & cookie quá nhiều. 


Khi đụng case này xử lý như sau: 


* Đăng nhập bằng trình duyệt ẩn danh => nếu được thì tư vấn cho KH 3 cách :  


 + Sau này dùng harafunnel bằng trình duyệt ẩn danh

+ Sau này tải cốc cốc để dùng harafunnel

+ Clear cache & cookie trên trình duyệt kh đang sử dụng


Còn nếu không rơi vô 2 trường hợp ở trên thì có thể khách hàng đang chặn cookie của 1 bên thứ 3 ( khả năng cao sẽ bị trên những KH lần đầu login vô harafunnel ). Trường hợp này xử lý như sau : 


Trên trình duyệt chọn “Cài đặt” => gõ “Cookie”


đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận