Bắt đầu một topic mới

Billing

Problem: Khách bị trừ tiền trong harafunnel ( gói Pro monthly )


KH sẽ gửi cho mình 1 hoá đơn có dạng như hình bên dưới 


CS sẽ hỏi KH là anh có huỷ tự động gia hạn thanh toán chưa ? Nếu chưa thì hướng dẫn huỷ như sau : 


1. Truy cập vô harafunnel -> cấu hình 

2. Chọn mục "Thanh toán" => Huỷ tự động gia hạn thanh toán. 

Nếu KH nói rồi thì phải check lại là KH đang nói “Tắt BOT” hay là “ Tắt tự động gia hạn thanh toán” => Làm rõ với KH vì nếu tắt BOT thì không liên quan đến việc ngưng thanh toán


Nếu KH không biết page đó là page nào thì lấy thông tin invoice gửi cho a Nghi nhờ a Nghi kiểm tra giúp coi page đó là page nào ( do KH thanh toán nhiều fanpage ) 

Anh Nghi sẽ setup system như sau : 


  1. Ngắt kết nối thẻ với tài khoản harafunnel. 

  2. Refund ( Hạn chế tối đa refund , KH critical lắm mới refund )


đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận