Bắt đầu một topic mới

Những trạng thái đồng bộ cùng đơn vị vận chuyển cần lưu ý

Những trạng thái đồng bộ cùng đơn vị vận chuyển cần lưu ý


  • Ngoài đồng bộ trạng thái vận chuyển cùng nhà vận chuyển, hiện Haravan đã có thêm chức năng đồng bộ trạng thái COD và trạng thái thanh toán (áp dụng cho 1 số đơn vị vận chuyển).


 


  • Cụ thể:


    +  Khi nhân viên giao hàng thành công và xác nhận → Bật và đồng bộ trạng thái vận chuyển “Đã giao hàng”. 

 

 


        + Khi nhân viên giao hàng mang tiền về , phía NVC sẽ bật đồng bộ trạng thái → Hệ thống HRV sẽ cập nhật trạng thái COD thành “Đã nhận” →  Trạng thái thanh toán cũng sẽ chuyển sang “Đã thanh toán”.


 


  • Các nhà vận chuyển có sync COD: VNPOST, HCMPOST, GHN, GHTK, DHL, Ahamove, Grab 

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận