Bắt đầu một topic mới

Link sản phẩm, nhóm sản phẩm, bài viết khi nhập ngôn ngữ tiếng Trung

Nếu admin khách hàng nhập tên sản phẩm, nhóm sản phẩm, hay bài viết bằng tiếng Trung, Hàn, Thái... chữ tượng hình thì link sẽ là  /collections/default-handle , /products/ default-handle 


Team tham khảo thêm tại link sau nha:  https://gitlab.haravan.com/qc/haravan_problem/-/issues/2956#note_321917 

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận