Bắt đầu một topic mới

Lưu ý chung về đồng bộ các kênh bán hàng

Haravan có 2 hình thức lựa chọn xử lý đơn hàng ở các kênh bán hàng như Shopee, Tiki, Lazada là 

- Xủ lý đơn hàng tại Haravan.
- Không xử lý đơn hàng tại Haravan


- Khi khách hàng không check vào ô Xử lý đơn ở Haravan tức là đơn hàng sẽ được xử lý và vận chuyển bởi Lazada > trạng thái đơn hàng cho tất cả các đơn đều là TỰ GIAO. Tương tự như các kênh bán hàng khác.


Và "Tự Giao" là giao hàng cho "NVC Khác" ở đây hiểu là NVC là đơn hàng xử lý vận chuyển ngoài Haravan chính là các kênh bán hàng Lazada, Shopee, Tiki. 

- Rule hoạt động khi không xử lý đơn hàng tại Haravan thì các trạng thái đồng bộ có ý nghĩa như sau: 

- Đơn hàng khách chọn thanh toán COD

Khi chưa giao hàng => trạng thái đơn hàng: Chờ xử lý + Chưa thanh toán.

Khi đã giao cho NVC (Status: Chờ lấy hàng) => Trạng thái đơn hàng Tự giao => Cột COD sẽ là Không thu COD.

Khi đã giao hàng cho KH => Trạng thái đơn hàng là Hoàn Tất + Trạng thái Thanh toán là Đã thanh toán + Đã giao.

- Đơn hàng khách chọn thanh toán chuyển khoản momo, ngân hàng,.... thì trạng thái thanh toán tự động chuyển sang Đã thanh toán: Chờ xử lý (Trạng thái đơn hàng) + Đã thanh toán + Chưa giao hàng

Sau khi giao cho NVC: Tự giao (Trạng thái đơn hàng) + Đã thanh toán + Chờ lấy hàng (Trạng thái giao hàng) => Không thu COD

Sau khi đã giao cho KH => Trạng thái đơn hàng là Hoàn Tất + Trạng thái Thanh toán là Đã thanh toán + Trạng thái giao hàng là Đã giao.


đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google