Bắt đầu một topic mới

Haravan App Mobile

Problem: Không đăng nhập vào ứng dung Haravan Mobile bằng tài khoản thứ 2.


Solution: Để giải quyết vấn đề hiện tại không đăng nhập app haravan được tài khoản thứ 2 trên app, mình thao tác  theo hướng dẫn này dùng tạm thời.


Bước 1: Truy cập vào app Haravan đăng nhập tài khoản thứ 1

Bước 2: Bấm vào thoát app xong anh mở trình duyệt safari truy cập vào link https://accounts.haravan.com/Account/logout để thoát tài khoản.

Bước 3: Dùng tài khoản thứ 2 đăng nhập lại app haravan để tiếp tục sử dụng

Hiện tại do lỗi này chưa fix xong nên khi khách hàng gặp lỗi team có thể hướng dẫn khách sử dụng cách này để có thể đăng nhập và sử dụng nha đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận