Bắt đầu một topic mới

Kiểm tra đơn hàng bằng số điện thoại

Problem: Không kiểm tra được đơn hàng ở trình duyệt safari bằng ứng dụng 


=> Solution: 

Lỗi trên là do khách chưa cấu hình đúng theo hướng dẩn của app, chưa sao chép đoạn mã dưới đây vào theme nên xảy ra lỗi trên

Lưu ý: những trường hợp như vậy thường do khách chưa cấu hình script ở theme hoặc cấu hình sai, cần hỏi khách hàng đã cầu hình chưa và đã làm đúng theo hướng dẩn chưa nhé. đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận