Bắt đầu một topic mới

Đơn hàng từ website có sản phẩm khuyến mãi nhưng không kiểm tra được từ chương trình khuyến mãi nào

Mô tả lỗi: 

Đơn hàng từ website có sản phẩm được giảm từ 111K xuống còn 50K nhưng không thấy hiển thị tên chương trình khuyến mãi


Tái hiện lỗi:

- Khi khách hàng thêm sản phẩm vào giỏ hàng thì sản phẩm có giá là 50K

- Sau đó nhà bán hàng chỉnh lại giá sản phẩm là 111K

- Sau khi nhà bán hàng chỉnh giá sản phẩm xong, thì khách hàng vào lại giỏ hàng (trình duyệt còn lưu) để thanh toán và đơn hàng được ghi nhận là 50k.


Video tái hiện lại trường hợp trên đính kèm bên dưới.


mp4
(2.67 MB)
đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận