Bắt đầu một topic mới

Kho ghi nhận báo cáo

Kho bán là kho A, kho xuất là kho B. 

Trong báo cáo sẽ ghi nhận cho kho bán. Vì lí do sau: 


- Omnichannel O2O là hệ thống bán lẻ từ online đến chuỗi cửa hàng. Hệ thống không muốn xóa ranh giới online / offline ở 2 điểm


1. Online tận dụng lợi thế chuỗi cửa hàng để mang đến trải nghiệm tối ưu nhất cho người mua hàng gồm: giao hàng, thử hàng, đổi trả ...


2. Tận dụng lợi thế traffic từ cửa hàng drive ngược về online thông qua các công cụ marketing tại điểm bán (chat bot, QR code, ...)


Nếu doanh thu ghi nhận cho kho xuất, bản chất là đang tự tách biệt online / offline, mà gốc rễ sâu hơn ở bên trong là sự đấu tranh nội bộ giữa 2 kênh có liên quan đến việc KPI doanh thu thì thực tế khi đã tham gia O2O thì nên bỏ qua khái niệm chia nhau như vậy


Doanh thu là doanh thu chung của cả business, cả khối Online + Offline cùng làm, việc phân chia như thế nào về KPI là hậu kì.đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận