Bắt đầu một topic mới

Cập nhật mô tả cho sản phẩm

Hiện tại ở adminv2 (omnipower) không hỗ trợ nhúng iframe (bản đồ, clip youtube) trong mô tả sản phẩm.  Nên khi bên mình nhận yêu cầu từ khách thì mình từ chối luôn, không cần báo bug xuống kỹ thuật nữa nhé 
đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận