Bắt đầu một topic mới

Hararetail tự đóng ca hoặc tự hiển thị popup yêu cầu đóng ca.

Vấn đề: Khách báo hệ thống tự đóng ca hoăc tự hiển thị popup yêu cầu đóng ca và mở ca mới.


Nguyên nhân: Theo rule của chuyển ca trên Hararetail, một ca không được vượt quá 18 tiếng đồng hồ hoặc mở ca từ hôm trước nhưng chưa đóng thì sau 12h đêm sẽ hiển thị popup yêu cầu đóng ca này.


Vd: Khách hàng mở ca từ 5h sáng thì đến 11h đêm phải đóng ca hoặc nếu mở ca từ 10h trưa ngày 25 nhưng nếu không đóng, thì qua ngày 26 khách vào lại retail thì sẽ hiển thị popup yêu cầu đóng ca.


Ticket đọc kỹ hơn yêu cầu:  https://haravansupport.freshdesk.com/a/tickets/145957 

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận