Bắt đầu một topic mới

Rule đồng bộ trạng thái đơn hàng và PTTT từ Tiki sang Haravan

1. Rule đồng bộ trạng thái

- dang_lay_hang -> Đang giao hàng(Picking)

- dang_van_chuyen -> đang giao hàng (Delivering)

- giao_hang_thanh_cong -> Giao hàng thành công (Delivered)

- da_thanh_toan -> đã thanh toán

- complete -> đã giao hàng + đã thanh toán

- cancel => hủy


2. Phương thức thanh toán:

- COD:

+ Chọn Xử lý đơn hàng tại HRV:  CÓ COD (sẽ có tiền thu cod)

+ KHÔNG Chọn Xử lý đơn hàng tại HRV: KHÔNG COD


- Phương thức thanh toán khác như thanh toán qua Momo, thanh toán trực tuyến: đồng bộ qua đúng tên Phương thức thanh toán


đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google