Bắt đầu một topic mới

Phân quyền cho QTV nhưng không nhận được mail thông báo

Problem:  Phân quyền cho QTV nhưng không nhận được mail báo lời mời. Mặc dù đã vào adminv1 xóa tài khoản và vào adminv2 để thêm lại nhưng tài khoản mail trên vẫn không nhận được Haravan


Reason: 

Do thời điểm email được thêm quản trị viên thì email là không tồn tại và hệ thống sẽ có thông báo như hình bên dưới. Sau khi gửi mail không thành công do nguyên nhân email không tồn tại, hệ thống tự động thêm email đó vào blacklist nên dù có có xóa tài khoản cũng sẽ không mời quản trị viên được.

Solution: 

Gặp trường hợp này thì báo về Haravan để bên mình gỡ bỏ mail spam. 


đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận