Bắt đầu một topic mới

Lỗi mất hình ảnh ở mô tả sản phẩm khi cập nhật thông tin cho sản phẩm

Diễn giải lỗi:  khi vào chi tiết sản phẩm trong admin insert hình vào mô tả sản phẩm (chưa bấm nút Cập nhật), sau đó ở mục hình ảnh sản phẩm xóa đi hình ảnh sản phẩm thì các hình vừa insert vào mô tả sản phẩm đồng thời cũng bị xóa. 

Nguyên nhân: khi xóa ảnh thì reload trang , hình chưa save trong mô tả nên bị mất.

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.