Bắt đầu một topic mới

Đơn hàng hiển thị sai thời gian khi xuất file dữ liệu với seller - https://ifitness.myharavan.com/admin

Hi Team đơn hàng #117918 thời gian đặt hàng trong saler Haravan không giống với file export (File đính kèm)
Thông tin thêm:


=> Vấn đề này dev đã xác nhận đây không phải là bug mà mặc định hệ thống Haravan sử dụng múi giờ Đông Dương do đó khi xuất file đơn hàng sẽ +7h nhé. (https://vi.wikipedia.org/wiki/UTC%2B07:00)

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận