Bắt đầu một topic mới

[CS] [Bug] Đơn hàng hiển thị sai thời gian - https://ifitness.myharavan.com/admin

Hi Team đơn hàng #117918 thời gian đặt hàng trong saler Haravan không giống với file export (File đính kèm)
Thông tin thêm:


=> Vấn đề này dev đã xác nhận đây không phải là bug mà mặc định hệ thống Haravan sử dụng múi giờ Đông Dương do đó khi xuất file đơn hàng sẽ +7h nhé. (https://vi.wikipedia.org/wiki/UTC%2B07:00)

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.