Bắt đầu một topic mới

Hara Affiliate Tracking Pro

Affiliate Pro: mã CTV có thể gửi khách hàng để khách hàng nhập vào nhận giảm giá, giá trị giảm giá sẽ lấy % được setup ở Hoa hồng cho KH.


đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.