Bắt đầu một topic mới

Harapage không kết nối thêm page được

Harapage không kết nối thêm page được mặc dù vẫn còn số lượng page kết nối


Lỗi này do chức năng cập nhật thông tin từ facebook đang lỗi. Nhờ cs hướng dẫn khách thao tác như sau:
Bước 1: Vào facebook , link https://www.facebook.com/settings?tab=business_tools gỡ app Haravan v2 


Bước 2: Vào harapage kết nối lại page 

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận