Bắt đầu một topic mới

Harapage không kết nối thêm page được

Harapage không kết nối thêm page được mặc dù vẫn còn số lượng page kết nối


Lỗi này do chức năng cập nhật thông tin từ facebook đang lỗi. Nhờ cs hướng dẫn khách thao tác như sau:
Bước 1: Vào facebook , link https://www.facebook.com/settings?tab=business_tools gỡ app Haravan v2 


Bước 2: Vào harapage kết nối lại page 

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.