Bắt đầu một topic mới

Khi Hủy giao hàng tại HRV có đồng bộ sang nhà giao hàng không?

A.  ACTION HỦY ĐƠN HÀNG:

Đơn hàng nếu user action "HỦY ĐƠN HÀNG" thì sẽ hủy giao hàng luôn ở NVC (bất kì NVC nào)


B. ACTION CLICK NÚT HỦY GIAO HÀNG

Hiện tại: User thực hiện action click nút "HỦY GIAO HÀNG" tại chi tiết đơn hàng - Trạng thái vận đơn phía HRV là Hủy, Không sync qua NVC


đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.