Bắt đầu một topic mới

Nhà vận chuyển HCMPost

- Rule đồng bộ trạng thái đơn hàng


-Khi trạng thái vận đơn được nhà NVC update lên trạng thái nào thì nếu trạng thái đó có mapping, trạng thái vận đơn sẽ được đồng bộ về với trạng thái tương ứng ở Haravan. Đối với trạng thái không được mapping, trạng thái vận đơn ở Haravan sẽ giữ nguyên trạng thái hiện tại. 

- Bắt buộc khối lượng đơn hàng phải lớn hơn 0 thì mới tính phí ship

- Chỉ hỗ trợ lấy đơn hàng từ khu vực TPHCM 


- Fulfillment Mapping Table


Trạng thái vận chuyển - GHNTrạng thái vận chuyển - HRV
Mới tạoChờ lấy hàng
Đang lấy hàngĐang lấy hàng
Đã lấy hàng 

Đang lấy hàng

Đang giao hàng Đang giao hàng 
Đã giao thành công Đã giao hàng 
Hủy Hủy giao hàng 
Chờ lấy lại 
Chờ giao lại 
Trả hàng thành côngChuyển hoàn 
Đã chuyển tiền COD Đã nhận COD 
Đã xác nhận đơn hàng Đã đối soát COD 
Chờ chuyển tiền COD 
đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.