Bắt đầu một topic mới

Google Shopping

Vấn đề: Khách muốn thay đổi  Conversion tracking/remarketing  khi chạy Google shopping tại Haravan qua tài khoản khác.


24.09.01


Giải pháp:  Case  này bên mình ko hỗ trợ, muốn sài Converstion Tracking / Remarketing bắt buộc phải sài tài khoản của Haravan tạo ra, nếu tự sài cá nhân thì không được, vì rule của mình không có chuyện cho kết nối tài khoản ads cá nhân. 

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận