Bắt đầu một topic mới

Đặt hàng

Vấn đề: Đơn đặt hàng hiển thị không đúng giá tại thời điểm hiện tại.


Nguyên nhân: Trường hợp này chỉ bị khi khách hàng vô đặt hàng ở trạng thái chưa hoàn tất, nhưng không thanh toán, sau này khách mới thực hiện hoàn tất vịêc đặt đơn hàng. Nhiều case trước đây cũng gặp tình huống này. 


Giải pháp: Phụ thuộc vào lịch sử trình duyệt của khách hàng, hệ thống không can thiệp được.

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.