Bắt đầu một topic mới

[Tiki] Haravan tồn là 0 nhưng Tiki lại là 10.000.000

Nguyên nhân:


Do sản phẩm cho phép Đặt hàng khi hết hàng 


Giải pháp:


 Nếu muốn tồn kho HRV=0 thì đồng bộ qua Tiki cũng =0 thì Không cho phép Đặt hàng khi hết hàng 

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.