Bắt đầu một topic mới

[Tiki] Haravan tồn là 0 nhưng Tiki lại là 10.000.000

Nguyên nhân: 


Do sản phẩm cho phép Đặt hàng khi hết hàng 


Giải pháp:


 Nếu muốn tồn kho HRV=0 thì đồng bộ qua Tiki cũng =0 thì Không cho phép Đặt hàng khi hết hàng 


Một vài lưu ý khi kết nối kênh bán hàng Tiki 


1. Đồng bộ sản phẩm


- ĐIỀU KIỆN để việc đồng bộ này thực hiện được, bạn cần đảm bảo sản phẩm đã có ở cả hai hệ thống Haravan và Tiki, đồng thời sản phẩm phải có Mã sản phẩm (Product code) Tiki khớp với Barcode Haravan.


- Tránh trường hợp sản phẩm đồng bộ không đúng khi sync đơn hàng và trừ tồn sai thì 1 sản phẩm ở HRV chỉ có 1 barcode thôi, và các kênh bán hàng khác cũng vậy.


2. Đồng bộ đơn hàng thường sẽ gặp vấn đề gì?


- Trạng thái đơn hàng chỉ đồng bộ đúng khi khách hàng không click chọn " Xử lý đơn hàng tại haravan" , Nhà bán hàng sẽ xử lý đơn hàng phát sinh từ Tiki chỉ tại Tiki, không thể xử lý tại Haravan. Lúc này, trạng thái đơn hàng sẽ được đồng bộ từ Tiki về Haravan.


- Trạng thái đã giao hàng và đã thanh toán ở Tiki thì trạng thái ở HRV cũng phải đã giao hàng và đã thanh toán. Nếu trường hợp trạng thái đơn hàng không đúng theo rule thì báo bug xuống dev. đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google