Bắt đầu một topic mới

Hararetail hiển thị thiếu chức năng Cấu hình tồn kho

Vấn đề:


Hararetail không hiển thị đầy đủ chức năng Cấu hình, cụ thể là Chức năng Cho phép bán hàng khi hết tồn kho"


Nguyên nhân:


Khách hàng đang bật   "Ẩn sản phẩm hết hàng" 


Giải pháp:


Chỉ cần tắt cấu hình "Ẩn sản phẩm hết hàng" thì cấu hình "Cho phép bán hàng khi hết tồn kho" sẽ hiển thị.

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.