Bắt đầu một topic mới

Popup thông báo đơn hàng mới không hiển thị lên màn hình

Vấn đề:


Đã bật nhận thông báo khi có đơn hàng nhưng khi có đơn hàng mới thì vẫn không thấy xuất hiện ở góc phải màn hình.


Nguyên nhân:


Hiện tại những đơn hàng đặt có source = web mới có notify, ngoài web ra thì không có notify. 

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận