Bắt đầu một topic mới

Popup thông báo đơn hàng mới không hiển thị lên màn hình

Vấn đề:


Đã bật nhận thông báo khi có đơn hàng nhưng khi có đơn hàng mới thì vẫn không thấy xuất hiện ở góc phải màn hình.


Nguyên nhân:


Hiện tại những đơn hàng đặt có source = web mới có notify, ngoài web ra thì không có notify. 

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.