Hararetail 2018

Problem:

Đơn hàng đã bấm hoàn trả đơn hàng trên app Hararetail, đã cập nhật số lượng nhập trả nhưng không cập nhật được số tiền hoàn trả.

Ticket tham khảo: https://haravansupport.freshdesk.com/a/tickets/110006


Reason:

Khách hàng đã chọn chức năng "Không hoàn tiền cho khách khi đổi trả hàng có giá trị nhỏ hơn" nên khi xử lý Hoàn trả hoặc Đổi trả sẽ không nhập được số tiền hoàn lại trên app Hararetail.


** Chức năng này anh Hùng QC confirm khi bật lên sẽ không thể thao tác trả lại tiền cho người mua (tên, mô tả và chức năng thật đang bị khác nhau, anh Hùng nói đã suggest với Product)


Solution:

- Hướng dẫn KH nhập số tiền hoàn trả trong admin myharavan.

- Có thể tắt chức năng tại Cấu hình --> Bán hàng

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận