Bắt đầu một topic mới

Đơn hàng

Tại sao khi in đơn hàng không thấy hiển thị Địa chỉ, Phone, Mail của Cửa hàng? 


Nguyên nhân: Do Nhóm quyền của nhân viên đó chưa được phân quyền Quản lý địa chỉ (ít nhất là quyền Chỉ đọc) đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.