Bắt đầu một topic mới

Google Shopping

Tài khoản Ads: 


Nếu tài khoản ads bị xóa thì haravan chỉ hỗ trợ thao tác từ haravan => google, nếu khách tự xóa chiến dịch trên google => haravan sẽ không có đồng bộ được. Chỉ hỗ trợ 1 chiều  từ haravan => google.


Giải pháp: Haravan sẽ xóa chiến dịch dùm khách, rồi báo khách tạo lại chiến dịch mới chạy lại.đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.