Bắt đầu một topic mới

Lưu ý chung

Các tài khoản nhà vận chuyển chưa có kết với website thì click giao hàng chọn nhà vận chuyển vẫn được nhưng sẽ hiển thị thêm dấu # và các đơn hàng này khách hàng sẽ tự xử lý bằng tay để cập nhật trạng thái vận chuyển (check đơn hàng MDH:101702HRV ở webtest https://website-omnichannel.myharavan.com) 


Danh sách hiện tại những nhà vận chuyển có sync trạng thái COD và trạng thái thanh toán tự động cập nhật: 

- Giao hàng nhanh

- DHL

- Flexship

- Giaohangtietkiem

- HCMPost2019

- Proship


Danh sách các nhà vận chuyển có hỗ trợ tính năng người nhận trả phí 

- Giao hàng tiết kiệm

- Giao hành nhanh

- Shipchung

- Vietelpost đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận