Bắt đầu một topic mới

Lưu ý chung

Các tài khoản nhà vận chuyển chưa có kết với website thì click giao hàng chọn nhà vận chuyển vẫn được nhưng sẽ hiển thị thêm dấu # và các đơn hàng này khách hàng sẽ tự xử lý bằng tay để cập nhật trạng thái vận chuyển (check đơn hàng MDH:101702HRV ở webtest https://website-omnichannel.myharavan.com) 

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.