Bắt đầu một topic mới

Shopee

Lỗi đồng bộ sản phẩm

 

Kiểm tra Sản phẩm đã có ở Shopee chưa --> mã sản phẩm bên Shopee đã có chưa --> nếu có rồi kiểm tra xem có dấu cách xuống dòng không. 

Sau đó edit phần mô tả shopee ( có thể bằng 1 dấu .) Sau đó về lại Haravan kiểm tra sản phẩm Shopee đã cập nhật chưa. Nếu rồi thì vào sản phẩm đó tại Haravan cập nhật là xong. 


1. Kênh bán hàng shopee không hiển thị cấu hình chọn kho đồng bộ. Kiểm tra khách đang dùng tồn kho cơ bản hay tồn kho nâng cao. Nếu tồn kho cơ bản sẽ không hiển thị.


2. Nếu sản phẩm chưa được tạo bên Shopee thì Haravan vẫn đồng bộ đơn hàng, nhưng sản phẩm trong đơn hàng đó không trả về link được. Chỉ là 1 dòng text bình thường.


3. Khi xuất file sản phẩm, chỉnh cột hiển thị trên Shopee và cập nhật lên hệ thống. Hệ thống sẽ không nhận thông tin này.

Cột hiển thị trên Shopee chỉ hỗ trợ xuất dữ liệu về kiểm tra thôi.


Link gitlap:  https://gitlab.haravan.com/qc/haravan_problem/issues/1449 


Một vài lưu ý khi kết nối kênh bán hàng Shopee


1. Đồng bộ sản phẩm


-  ĐIỀU KIỆN để việc đồng bộ này thực hiện được, Nhà bán hàng cần đảm bảo sản phẩm đã có ở cả hai hệ thống Haravan và Shopee, đồng thời sản phẩm phải có SKU Shopee khớp với Barcode Haravan 


Shopee có 2 loại SKU:


- SKU sản phẩm: nếu sản phẩm nào mà có SKU này thì nghĩa là chỉ có 1 sản phẩm thôi, không có biến thế

- SKU phân loại: sản phẩm có biến thể và mỗi biến thể sẽ có 1 SKU phân loại


Khi sản phẩm được đồng bộ về HRV: nếu đã có SKU phân loại thì sẽ không có SKU sản phẩm. Nếu sản phẩm ở shopee có SKU sản phẩm và SKU phân loại thì khi đồng bộ, sản phẩm được lấy từ shopee sẽ lấy SKU phân loại


Quá 5 phút mà không thấy sp sync lên shopee => báo bug


- Mục Sản phẩm shopee: là những sản phẩm HRV lấy về từ shopee

- Mục Sản phẩm: là sản phẩm từ HRV đẩy lên shopee

=> Sau này sẽ bổ sung khung tìm kiếm ở từng mục để tìm kiếm sản phẩm lấy về từ shopee hay sản phẩm từ HRV đẩy lên shopee dễ hơn


Hai loại SKU ở trên shopee, phải nhập 1 trong 2 cái thì mới đồng bộ sản phẩm về HRV được


2. Đồng bộ đơn hàng thường sẽ gặp vấn đề gì?


- Đơn hàng đồng bộ về HRV từ kênh shopee, thông tin chỉ có tên và số điện thoại không có email, dù có nhập email trên shopee thì hệ HRV cũng không lấy về email.


- Chọn xử lý đơn hàng ở shopee: Trạng thái đã giao hàng ở Shopee thì trạng thái ở HRV cũng phải đã giao hàng và đã thanh toán. Nếu trường hợp trạng thái đơn hàng không đúng theo rule thì báo bug xuống dev. 


- Chọn xử lý đơn ở HRV: trạng thái đơn hàng sẽ không đồng bộ tự động về shopee 


Một vài lưu ý khi đồng bộ đơn hàng từ Shopee về Haravan 


+ Nếu thời gian kết nối sau thời gian đơn hàng được tạo => đơn đó sẽ không được sync về.
Lưu ý+ Thời gian tạo đơn hàng chớ không phải là thời gian update status đơn hàng
+ Thời gian đồng bộ đơn hàng về haravan có thể kéo dài đến 1 tiếng => nên sau 1 tiếng nếu không thấy đơn hàng đồng bộ về thì mới là bug. 

***Rule sync đơn hàng***


- Đồng bộ trạng thái từ bên Shopee => Haravan


    1. Hủy => hủy đơn hàng

    2. Chờ xác nhận => Chưa giao hàng

    3. (Đang xử lý) chờ lấy hàng => chờ lấy hàng

    4. (Đã xử lý) chờ lấy hàng => Chờ lấy hàng => có thể in vận đơn

    5. Đang giao hàng => Đang giao hàng

    6. Giao hàng thất bại => Chỉ hủy giao hàng (không hủy đơn hàng)

    6. Đã giao hàng => đã giao hàng

    7. Đã giao hàng + thanh toán => đã giao hàng + thanh toán

    8. Đã thanh toán + hủy => Đã nhập trả + hủy đơn hàng

    9. Thanh toán 1 phần bằng Shopee Xu => Đã thanh toán 1 phần

    

- Xử lý đơn hàng trong chi tiết đơn hàng bên Haravan


    Khi đơn hàng đã chọn cbi hàng xong => Haravan mới có thể in vận đơn


- Khi check "Xử lý đơn hàng tại Haravan" ở cấu hình Shopee => chỉ sync đơn hàng về nhưng KHÔNG update trạng thái từ Shopee về Haravan, cũng như từ Haravan lên Shopee


Update thêm tính năng đồng bộ ở Lazada:

 

1/ Thêm option "Đồng bộ lại" sp lỗi => resyn lại ngay sản phẩm mà không cần phải detail bấm bỏ check, check cập nhật nữa

2/ Thêm option "Cấu hình nhận email thông báo khi có đơn hàng được tạo từ kênh" => mặc định là có gửi email thông báo khi có đơn hàng từ kênh đổ về Haravan.

3/ Thêm option Cập nhật trạng thái đơn hàng từ các sàn => để người dùng có thể chủ động trong việc cập nhật trạng thái khi bị miss giữa hai bên mà không phải nhờ đến haravan để hỗ trợ nữa. 

Lưu ý: chỉ cập nhật trạng thái khi đơn có ngày tạo lớn hơn ngày kết nối kênh


+ Ví dụ: Khi bị miss trạng thái, đơn trên sàn đã được update sang trạng thái khác (Chờ lấy hàng, đang giao hàng, đã giao, đã hủy,...) mà haravan vẫn chưa được đồng bộ trạng thái đơn hàng => thì mình có thể chủ động bằng cách chọn Cập nhật trạng thái1 Comment

1. Shopee không đồng bộ giá. 


Nguyên nhân: Shopee có chính sách không cho phép tăng giá cao để tạo chương trình bán hàng giảm giá. Nên hệ thống chỉ hỗ trợ cập nhật giá theo nguyên tắt: giá mới và giá cũ lệch nhau không quá 5 lần.


Giải pháp: Báo khách cập nhật giá bên Shopee. Và lưu ý giá đó phải ở shopee từ  nữa đến 1 tháng thì shopee mới duyệt cho sản phẩm tham gia chương trình khuyến mãi của Shopee.


2. Shopee không đồng bộ tồn kho:

Nguyên nhân: Khách chọn kho khác để đồng bộ.


Giải pháp: Khi vào setting chọn sync qua 1 kho khác, shop phải vào update sản phẩm ở Haravan để sync lại số tồn.

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google