Bắt đầu một topic mới

Shopee

Lỗi đồng bộ sản phẩm

 

Kiểm tra Sản phẩm đã có ở Shopee chưa --> mã sản phẩm bên Shopee đã có chưa --> nếu có rồi kiểm tra xem có dấu cách xuống dòng không. 

Sau đó edit phần mô tả shopee ( có thể bằng 1 dấu .) Sau đó về lại Haravan kiểm tra sản phẩm Shopee đã cập nhật chưa. Nếu rồi thì vào sản phẩm đó tại Haravan cập nhật là xong. 


1. Kênh bán hàng shopee không hiển thị cấu hình chọn kho đồng bộ. Kiểm tra khách đang dùng tồn kho cơ bản hay tồn kho nâng cao. Nếu tồn kho cơ bản sẽ không hiển thị.


2. Nếu sản phẩm chưa được tạo bên Shopee thì Haravan vẫn đồng bộ đơn hàng, nhưng sản phẩm trong đơn hàng đó không trả về link được. Chỉ là 1 dòng text bình thường.


3. Khi xuất file sản phẩm, chỉnh cột hiển thị trên Shopee và cập nhật lên hệ thống. Hệ thống sẽ không nhận thông tin này.

Cột hiển thị trên Shopee chỉ hỗ trợ xuất dữ liệu về kiểm tra thôi.


Link gitlap:  https://gitlab.haravan.com/qc/haravan_problem/issues/1449 đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.