Bắt đầu một topic mới

Tiki

Rule đồng bộ tồn kho và giá ở Tiki: 


Barcode HRV = Product code Tiki
Rule đồng bộ tồn kho


- Sản phẩm có tồn <= 0 và có check cờ cho phép đặt hàng khi hết hàng : Sync qua tiki hiện 1.000.000

- Sản phẩm có tồn bằng <= 0 và không check cờ cho phép đặt hàng khi hết hàng : Sync qua tiki hiện 0

- Sản phẩm có tồn bằng > 0 và không check cờ cho phép đặt hàng khi hết hàng : Sync qua tiki hiện theo SL tồn

- Sản phẩm có tồn bằng > 0 và có check cờ cho phép đặt hàng khi hết hàng : Sync qua tiki hiện theo SL tồn

- Sản phẩm không có quản lý tồn kho : Sync qua tiki hiện 1.000.000


Ticket tham khảo:  https://haravansupport.freshdesk.com/a/tickets/101763 


Rule đồng bộ sản phẩm sang Tiki 

+ Nếu không update được giá và số lượng => kiểm tra trong phần cấu hình có show message lỗi hay không, nếu có thì khắc phục những sản phẩm lỗi 

+ Nếu gặp lỗi "Hệ thống Tiki đang hoạt động không ổn định hoặc quá tải. Vui lòng thử lại" => có thể hỗ trợ nhanh bằng cách vào detail sản phẩm => bấm lại cập nhật là được

Cấu hình kênh bán hàng Tiki 


1/ Bổ sung thời gian kết nối và tên shop trong phần cấu hình

2/ Nếu thời gian kết nối sau thời gian đơn hàng được tạo => đơn đó sẽ không được đồng bộ về haravan. 

Lưu ý: 

+ Thời gian tạo đơn hàng chớ không phải là thời gian update status đơn hàng

+ Thời gian đồng bộ đơn hàng về haravan có thể kéo dài đến 1 tiếng => nên sau 1 tiếng nếu không thấy đơn hàng đồng bộ về thì mới là bug


** Rule đồng bộ đơn hàng **


1. Chỉ đồng bộ đơn hàng từ lúc kết nối (Tính dựa trên thời gian tạo đơn hàng trên tiki và thời gian kết nối kênh)

2. Trạng thái mapping giữa 2 kênh (Tiki -> Haravan)


Problem: Kết nối Haravan với Tiki hệ thống báo lỗi "API key này đã được sử dụng kết nối với shop khác" 

Solution: Hệ thốnng Haravan chỉ hỗ trợ kết nối một admin haravan với một shop bên Tiki. Nên nếu gặp trường hợp này có thể nhờ Dev kiểm tra xem hiện tại shop nào đang kết nối với shop Tiki, sau đó vào ngắt kết nối shop cũ thì mới kết nối lại được shop mới. 

Trường hợp khách hàng dùng web trải nghiệm để thao tác và không vào được để ngắt thì nhờ Dev hỗ trợ xóa kết nối cho khách 


Update thêm tính năng đồng bộ ở Tiki: 


1/ Thêm option "Đồng bộ lại" sp lỗi => resyn lại ngay sản phẩm mà không cần phải detail bấm bỏ check, check cập nhật nữa

2/ Thêm option "Cấu hình nhận email thông báo khi có đơn hàng được tạo từ kênh" => mặc định là có gửi email thông báo khi có đơn hàng từ kênh đổ về Haravan.

3/ Thêm option Cập nhật trạng thái đơn hàng từ các sàn => để người dùng có thể chủ động trong việc cập nhật trạng thái khi bị miss giữa hai bên mà không phải nhờ đến haravan để hỗ trợ nữa. 

Lưu ý: chỉ cập nhật trạng thái khi đơn có ngày tạo lớn hơn ngày kết nối kênh


+ Ví dụ: Khi bị miss trạng thái, đơn trên sàn đã được update sang trạng thái khác (Chờ lấy hàng, đang giao hàng, đã giao, đã hủy,...) mà haravan vẫn chưa được đồng bộ trạng thái đơn hàng => thì mình có thể chủ động bằng cách chọn Cập nhật trạng thái
Rule lúc trước 

1. Nếu sản phẩm đang mapping ở 2 hệ thống thì đơn hàng sẽ lấy SKU ở Haravan (link sp màu xanh á)2. Nếu sản phẩm không được mapping ở 2 hệ thống thì đơn hàng sẽ lấy  SKU ở TikiSau này hệ thống cập nhật lại:


1. Khi hai sản phẩm đang được mapping từ Haravan và Tiki. Đơn hàng đồng bộ về Haravan, trường SKU sẽ lấy theo mã SKU sản phẩm tại Haravan như rule cũ.


2. Khi tại Haravan không chọn đồng bộ giá và số lượng --> đồng nghĩa với việc sản phẩm không được mapping ở 2 hệ thống -> khi sản phẩm không được mapping thì đơn hàng đồng bộ về Haravan , cột SKU sẽ lấy theo cột mã sản phẩm bên Tiki.


Nếu lúc trước sản phẩm maping rồi, nhưng sau này bỏ mapping thì vẫn đồng bộ SKU về đơn hàng như rule trên (  cột SKU sẽ lấy theo cột mã sản phẩm bên Tiki. )

2 người thích điều này

Hiện tại còn đồng bộ được theo quy luật này ko vậy ạ

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận