Bắt đầu một topic mới

Tiki

Rule đồng bộ tồn kho và giá ở Tiki: 


Barcode HRV = Product code Tiki
Rule đồng bộ tồn kho


- Sản phẩm có tồn <= 0 và có check cờ cho phép đặt hàng khi hết hàng : Sync qua tiki hiện 1.000.000

- Sản phẩm có tồn bằng <= 0 và không check cờ cho phép đặt hàng khi hết hàng : Sync qua tiki hiện 0

- Sản phẩm có tồn bằng > 0 và không check cờ cho phép đặt hàng khi hết hàng : Sync qua tiki hiện theo SL tồn

- Sản phẩm có tồn bằng > 0 và có check cờ cho phép đặt hàng khi hết hàng : Sync qua tiki hiện theo SL tồn

- Sản phẩm không có quản lý tồn kho : Sync qua tiki hiện 1.000.000


Ticket tham khảo:  https://haravansupport.freshdesk.com/a/tickets/101763 
 


đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.