Bắt đầu một topic mới

Emai doanh nghiệp

Email doanh nghiệp trên Outlook


Cài outlook của email doanh nghiệp chỉ hỗ trợ cài outlook ở Microsoft, Outlook ở app window như window 10 thì không hỗ trợ. 


Sử dụng email doanh nghiệp trên Gmail cá nhân


Vấn đề: Chủ shop đã tạo email, trỏ record MX, TXT, vậy có dùng được email trên Gmail cá nhân không?


 Hướng dẫn:


I. Gửi thư bằng địa chỉ email doanh nghiệp


Bước 1: chủ shop vào gmail cá nhân click vào cài đặt ⇒ Tạo tài khoản và nhập ⇒ click thêm địa chỉ email khác


Bước 2: Nhập Tên và địa chỉ email doanh nghiệp sau đó click vào bước tiếp theo.Bước 3: Nhập các thông số sau:

+ Máy chủ SMTP: Luôn luôn nhập mail02.haravan.vn

+ Nhập tên người dùng: email doanh nghiệp

+ Nhập mật: mật khẩu email doanh nghiệp


⇒ Click vào Thêm tài khoảnBước 4: Sau đó truy cập vào email doanh nghiệp nhập tài khoản xác nhận ⇒ xác minhII. Kiểm tra thư bằng tài khoản Gmail


Bước 1: chủ shop vào gmail cá nhân click vào cài đặt ⇒ Tạo tài khoản và nhập ⇒ click thêm tài khoản thưBước 2: Nhập email ⇒ tiếp theoBước 3: Check chọn Nhập email từ tài khoản khác của tôi (POP3)Bước 4: Nhập các thông số sau:

+ Tên người dùng: email doanh nghiệp

+ Mật khẩu: mật khẩu email doanh nghiệp

+ Check chọn 3 mục:

  • Lưu lại một bản sao thư được truy xuất trên máy chủ

  • Dán nhãn các thư đến tài khoản mail

  • Lưu trữ các thư đến (bỏ qua Hộp thư đến)

⇒ Thêm tài khoảnCác hình thức lưu trữ Email doanh nghiệp tại Gmail


1. Để email mới chỉ gửi về hộp thư Inbox

Trong phần Chỉnh sửa tài khoản thư, chỉ chọn "Lưu lại một bản sao thư được truy xuất trên máy chủ"2. Để email mới chỉ gửi về folder lọc theo địa chỉ của email doanh nghiệp 

Trong phần Chỉnh sửa tài khoản thư, chọn 3 điều kiện:

- Lưu lại một bản sao thư được truy xuất trên máy chủ

- Dán nhãn các thư đến "..."

- Lưu trữ các thư đến (Bỏ qua Hộp thư đến)3. Để email mới gửi về cả Hộp thư Inbox và Folder lọc

Trong phần Chỉnh sửa tài khoản thư, chọn 3 điều kiện:

- Lưu lại một bản sao thư được truy xuất trên máy chủ

- Dán nhãn các thư đến "..."


** Lưu ý:

  • Khi chọn điều kiện “Dán nhãn các thư đến…”, trên Gmail sẽ tự động tạo ra 1 folder lọc theo đúng địa chỉ email được dán nhãn.

  • Nếu không chọn điều kiện “Lưu lại một bản sao thư được truy xuất trên trang chủ" thì sau khi forward các email từ webmail về gmail, các thư trong hộp Inbox tại Webmail sẽ tự động xóa.


Ticket tham khảo: https://haravansupport.freshdesk.com/a/tickets/114306

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận